Odgovorna osoba: Željko Šućur

Kontakt podaci:
Tel: 021 218 109, 091 384 3814
Fax: 021 218 109
email: ov.solin@ov.hr
Adresa: Draškovićeva bb, 21 210 Solin

Radiona Solin