Odgovorna osoba: Zlatko Bartolović

Kontakt podaci:
Tel: 051 343 006, 098 484 371
Fax: 051 343 006
email: ov.rijeka@ov.hr
Adresa: Milutina Barača 15, 51 000 Rijeka

Radiona Rijeka