Rekonstrukcija

Popravak, rekonstrukciju, modifikaciju i održavanje teških motornih drezina.

Saadkms-z

Izrada, održavanje i popravak novih specijalnih teretnih vagona serije Saadkms-z za prijevoz teretnih vozila

Popravak

Popravak i održavanje derivatskih vagon cisterni serije Zas-z 796, Zaes-z 799, Zaes-z 798, Zas-z 785 te Zaes-z 788

NOVOSTI

31. 05. 2019. - Razvoj inovativnog vagona za transport komunalnog otpada

Više o projektu pogledajte pod opširnije.

Naziv projekta: EKO-VAKO - Razvoj inovativnog vagona za transport komunalnog otpada

Kratki opis projekta:

Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o. je u kolovozu 2018. godine započela s provedbom
projekta “ EKO-VAKO - Razvoj inovativnog vagona za transport komunalnog otpada“ koji će trajati 36
mjeseci. Projekt se provodi u okviru Trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za
dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz
aktivnosti istraživanja i razvoja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni
razvoj.

Istraživačko-razvojni projekt tvrtke RŽV d.o.o. i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
adresira ključne izazove sustava gospodarenja otpadom, u domeni transporta, i to kroz razvoj
specijaliziranog EKO-VAKO vagona za ekonomski i troškovno učinkovit prijevoz komunalnog otpada.

Projektom se unaprjeđuje konkurentnost i pozicija tvrtke RŽV u inovacijskom lancu vrijednosti uz
izravan doprinos razvoju pametnog, učinkovitog i čišćeg pan-europskog transportnog sustava.

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Industrijsko istraživanje za potrebe razvoja prototipa novog vagona;
2. Eksperimentalni razvoj prototipa inovativnog vagona za transport komunalnog otpada;
3. Promidžba i vidljivost;
4. Upravljanje projektom i administracija.

Ciljevi projekta:
1. Povećati istraživačku i tržišnu konkurentnost tvrtke, kroz razvoj novog proizvoda –
inovativnog vagona za transport komunalnog otpada.
2. Doprinijeti rastu inovacijske konkurentnosti hrvatske željezničke industrije te razvojju
učinkovitijeg i čišćeg željezničkog pan-europskog transportnog sustava.
Očekivani rezultati projekta:
R1 Validiran prototip novog vagona s potvrđenim laboratorijskim funkcionalnostima
R2 Finalna verzija prototipa novog proizvoda demonstrirana u operativnom željezničkom okruženju
R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani stručnoj i zainteresiranoj javnosti
Nositelj projekta: Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o

 

Projektni partner: Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Ukupna vrijednost projekta: 15.824.987,10 kn
EU udio u financiranju projekta: 7.350.665,84 kn
Razdoblje provedbe: 1. kolovoza 2018. - 1. kolovoza 2021.
Kontakt osoba: Igor Camplin, direktor, igor.camplin@rzv.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/