OV – Održavanje vagona d.o.o.

Vizija

Stvoriti tržišno usmjerenu tvrtku koja pruža usluge održavanja putničkih i teretnih vagona s posebnim naglaskom na pružanje održavanja teretnih vagona na ključnim točkama glavnih prometnih pravaca, kao i pružanje usluge otklanjanja kvarova na teretnim vagonima na terenu kroz postojanje mobilnih kapaciteta te širenje djelatnosti na pružanje usluga održavanja, obnove i rekonstrukcije ostalih željezničkih vozila.


Trgovačko društvo

Društvo je osnovano kao samostalna tvrtka-kćer HŽ-Carga, sa svim poslovnim funkcijama i nadgradnjom za podršku osnovnim djelatnostima društva, a sastoji se od Uprave i stručnih poslova te 9 radnih jedinica smještenih na važnim geoprometnim točkama sa ukupno 450 zaposlena.

Osnovni podaci

Djelatnost: Održavanje vagona
Upisani kapital: 9.046.400,00 kn.
Osnivač: HŽ Cargo
Uprava - Direktor Društva  Boris Gobac, dipl.ing.

Nadzorni odbor
Predsjednik:
Dubravko Zadravec, struč.spec.ing.sec.
Zamjenik Predsjednika:
Branka Kozarić, dipl.oec.
Član:
Dora Narančić, dipl.oec.

Image

Sjedište

OV – Održavanje vagona, trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
Strojarska 17, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

 

Image

Djelatnosti našeg društva

Specijalizirani smo za:

  • Pružanje usluge izvanrednih popravaka na putničkim vagonima
  • Obavljanje kontrolnih pregleda putničkih vagona (P1, P2, P12 i P18)
  • Zamjena vitalnih dijelova na putničkim vagonima
  • Otklanjanje posljedica štetnih događaja na putničkim vagonima
  • Obavljanje izvanrednih popravaka i kontrolnih pregleda na teretnim vagonima u radionicama
  • Obavljanje izvanrednih popravaka izvan radionica kroz mobilne radne ekipe
  • Obavljanje revizija na teretnim vagonima
  • Obavljanje raznih radova održavanja i obnove te rekonstrukcije ostalih željezničkih vozila