Odgovorna osoba: Renato Grabar

Kontakt podaci:
Tel: 048 644 380, 098 499 722
Fax: 048 644 380
email: ov.koprivnica@ov.hr
Adresa: Zagrebačka bb, 48 000 Koprivnica

Radiona Koprivnica