Novosti

26. 03. 2020. - ODLUKA

Odluku Uprave broj U-2678 od 26.03.2020.  Imenovanje članova Kriznog stožera vezano za poduzimanje aktivnosti u svrhu davanja preporuka Upravi Društva u skladu sa aktualnom epidemiološkom situacijom.