Novosti

26. 06. 2020. - ODLUKA

Odluku Uprave broj U-4751 od 26.06.2020.  Imenovanje članova Kriznog stožera vezano za poduzimanje aktivnosti u svrhu davanja preporuka Upravi Društva u skladu sa aktualnom epidemiološkom situacijom. 

Odluka